Svarbiausia gera reklama

Turite klausimų? Skambinkite:

8 683 68530

Išorinės reklamos įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMAS nurodo kad :

 Išorinė reklama tai - reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.

Prekinis ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.

Trumpai tariant visa išorinė reklama privalo būti suderinta ir įrengta laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų tvarkos. Kaip tai atlikti rasite čia..

Šiame puslapyje pateiktos kelios ištraukos iš LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAKEITIMO 2013 m. gegužės 6 d. Nr. XII-315 Vilnius. Šios informacijos tikslas trupai supažindinti Jus su Lietuvoje galiojančiais reklamos įstatymais. Naudoti šiame puslapyje pateiktą informaciją ginant savo ar kitų šalių interesus nerekomenduojama.
Reklamika – Svarbiausia gera reklama