Svarbiausia gera reklama

Turite klausimų? Skambinkite:

8 683 68530

Reklamos projektas

Reklamos projekto paskirtis

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS įstatymą kiekviena išorinė reklama privalo turėti reklamos projektą, kuris turi būti patvirtintas miesto savivaldybėje, kitu atveju išorinė reklama bus laikoma nelegalia ir tokios reklamos savininkai bus baudžiami.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti leidimą įrengti išorinę reklamą

Norint suderinti reklamos projektą su savivaldybe, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą
  • Dokumentus, patvirtinančius statinių, žemės, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių bus įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimą. (VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registro išrašas-pažymėjimas)
  • Išorinės reklamos įrengimo projektą, kurį sudaro:
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Reklamos įrengimo vietos schema
  3. Išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys
  4. Išorinės reklamos spalvinis ir grafinis sprendimas
  5. Reklamos įrenginio brėžiniai, nurodant reklamos gabaritus, laikiklius ir tvirtinimo mazgus
  • Jei išorinė reklama įrengiama ant lynų, stulpų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą.

Prie paraiškos visus dokumentus privaloma pateikti dviem egzemplioriais išskyrus tuos atvejus, kai paraiška pateikiama elektroniniu būdu.

Išorinės reklamos mokesčiai ir rinkliavos

Už leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės renka rinkliavas. Mokesčio dydis priklauso nuo reklamos gabaritų ir laikotarpio, kurį reklama bus įrengta. Šiuos mokesčius kiekviena savivaldybė nustato atskirai.

Reklamos projekto parengimas

Jei išorinė reklama yra nesudėtinga ir nereikalauja ypatingų konstrukcijų, tokiai reklamai išorinį reklamos projektą paruošti ir suderinti su miesto savivaldybe, fizinis ar juridinis asmuo gali pats. Kaip turi atrodyti reklamos projektas, galite rasti oficialiame miesto savivaldybės tinklalapyje, tačiau jei norite sutaupyti laiko, nenorite užsiimti reklamos maketavimo darbais ir brėžinių ruošimu, šiuos darbus atlieka dauguma reklamos agentūrų, tame tarpe ir mes

Ar reikia gauti pastato bendraturčių (kai pastatas yra daugiabutis gyvenamasis namas) daugumos sutikimą?

Šiais laikais, kuomet dalis namo gyventojų butus nuomojasi, o kita dalis dažnai būna išvykusi, fiziškai beveik neįmanoma surinkti daugumos butų savininkų parašų. Todėl viskas yra supaprastinta. Jums tereikia gauti namų bendrijos pirmininko sutikimą. Šis sutikimas pateikiamas laisva forma. Kiekviename sutikimo lape turi aiškiai matytis išorinės reklamos įrengimo turinys, reklamos maketas ir adresas.

Kiek laiko užtrunka išorinės reklamos projekto derinimas?

Reklamos projekto parengimas ir derinimas su savivaldybe užtrunka maždaug 24 darbo dienas. Tačiau gali nutikti taip, kad savivaldybė neduos leidimo įrengti Jūsų pageidaujamos išorinės reklamos. Tuomet, atsižvelgiant į savivaldybės rekomendacijas, projektas koreguojamas ir pristatomas pakartotiniam svarstymui, kuris vėl gali užtrukti apie dvi savaites. Gavus leidimą iš savivaldybės, privaloma sumokėti rinkliavą ir tik tada bus galima įrengti išorinę reklamą.

Dėmesio! Nerekomenduojame pradėti gaminti reklamą, dar negavus patvirtinimo iš savivaldybės. Jei projektas bus nepatvirtintas, rizikuojate patirti papildomų išlaidų reklamos perdarymui pagal patvirtintą projektą.

Ar galima suderinti su savivaldybe jau esamą išorinės reklamos įrengimą?

Taip, galima. Pirmiausia reikia pagal faktą paruošti išorinės reklamos projektą, surinkti reikiamus dokumentus ir pateikti juos miesto savivaldybei. Jei išorinės reklamos įrengimas atitiks reikalavimus, turėsite sumokėti rinkliavą ir Jums bus suteiktas leidimas.

 

Šiame puslapyje pateikta informacija buvo sudaryta remiantis Vilnius miesto savivaldybės išorinės reklamos įrengimo nuostatomis ir bendra mūsų darbo patirtimi. Ši informacija sukurta norint trumpai Jus supažindinti su išorinės reklamos įrengimo įstatymais. Naudoti šiame puslapyje pateiktą informaciją ginant savo ar kitų šalių interesus nerekomenduojama.